Khai thác du lịch bền vững từ hành vi ứng xử văn hóa

Chưa bao giờ, vấn đề ứng xử văn hóa lại được bàn luận nhiều như hiện nay, trong lễ hội, giao thông, trong gia đình, nơi học đường… và ngay cả ứng xử văn hóa trong hoạt động du lịch. Nhiều ý kiến cho rằng, đây được xem là 1 trong những yếu tố sẽ quyết định sự thành công của ngành du lịch Việt Nam trong tương lai

Trung tâm Tin tức