Khai mạc tuần lễ thời trang New York

Tuần lễ thời trang New York đã khai mạc vào 7/2, trước hai ngày so với Lễ trao giải Oscar khai mạc vào ngày 9/2 theo giờ địa phương

Trung tâm tin tức