Khai mạc triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng lịch sử Việt Nam tổ chức trưng bày chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam".

Trung tâm Tin tức