Khai mạc triển lãm sức khỏe cộng đồng

Lần đầu tiên, một triển lãm sức khỏe cộng đồng đã diễn ra tại Việt Nam với tên gọi "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người".

Trung tâm Tin tức