Khai mạc triển lãm quốc tế và hội nghị khoa học lần thứ 5

Sáng ngày 4/9, Triển lãm quốc tế và Hội nghị khoa học lần thứ 5 về điều khiển và tự động hóa - VCCA 2019 đã diễn ra tại Cung Hữu nghị Hà Nội.

Trung tâm Tin tức