Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018

Sáng nay, tại Hà Nội, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) chính thức khai mạc phiên toàn thể với chủ đề "Những ưu tiên của ASEAN trong Cách mạng Công nghiệp 4.0".

Trung tâm Tin tức