Khai mạc phiên họp Đại hội đồng Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Phiên họp Đại hội đồng Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã bắt đầu phiên họp với sự tham dự của các đại diện đến từ 164 quốc gia thành viên.

Trung tâm Tin tức