Khai mạc Ngày hội văn học châu Âu 2019 tại TP.HCM

Ngày hội sách văn học châu Âu 2019 lần thứ 4 tại TP.HCM đã khai mạc tại Đường sách Nguyễn Văn Bình vào ngày 12/5. Sự kiện lần này có sự tham gia của nhiều nước với các hoạt động đa dạng và sẽ kéo dài đến hết ngày 24/5.

Trung tâm Tin tức