Khai mạc liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu 2019"

"Giai điệu mùa thu" là liên hoan quy mô lớn về nghệ thuật hàn lâm tại TP.HCM, được tổ chức 2 năm một lần do Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP thực hiện.