Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng đây là kỳ họp rất quan trọng của HĐND thành phố để tìm ra hướng đi mới phù hợp; nhất là trong giai đoạn xây dựng kế hoạch tổng thể phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV