Truyền hình Thanh niên

Khai mạc Hội thi Học sinh - Sinh viên giỏi nghề lần thứ 11 năm 2019

Hội thi do Thành Đoàn TP.HCM và Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp tổ chức đã thu hút 500 người dự thi. Hội thi nhằm phát hiện, tuyên dương những Học sinh - Sinh viên xuất sắc về chuyên môn học hành, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của thành phố.

Truyền hình Thanh niên
Xem thêm