Khai mạc hội thi "English star" lần 2 năm 2018

Trong bối cảnh xu thế nền kinh tế hội nhập, truyền thông kĩ thuật số giữa mối liên kết là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiếng Anh là một nhu cầu và điều kiện cần thiết để công dân các nước giao lưu, hợp tác, học tập.

Trung tâm Tin tức