Khai mạc hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN tại Bangkok

Ngày 21/6, Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN (SOM) đã diễn ra tại Bangkok, với nội dung chính là rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra trong hai ngày 22 - 23/6.

Trung tâm Tin tức