Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019

Ngày 1/7, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019 đã được chính thức khai mạc tại Trung Quốc. Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia.

Trung tâm Tin tức