Khai mạc diễn đàn cấp cao Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam 2019

Tại Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnam ICT Summit 2019, tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam là một trong những nội dung được nhấn mạnh.

Trung tâm Tin tức