Khai mạc Cúp xe đạp Truyền hình 2021 HTV - Tôn Đông Á

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM thứ 33 năm 2021, "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng", HTV – Tôn Đông Á đã khai mạc vào sáng 6/4 tại thành phố Cao Bằng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức