Khai mạc cuộc trưng bày "Báu vật khảo cổ học Việt Nam"

Một cuộc trưng bày các hiện vật khảo cổ có tên gọi "Báu vật khảo cổ học Việt Nam" vừa chính thức khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Đây cũng là sự kiện quy mô và toàn diện nhất từ trước đến nay về khảo cổ học tại Việt nam.

Trung tâm Tin tức