Khai mạc cuộc thi Tiếng Anh quốc tế và Tin học quốc tế

Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức cuộc thi Tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge và Tin học quốc tế IC3 và IC3 Spark Challenge dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở,

Trung tâm Tin tức