Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở khối quận, huyện 2018

Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề kiểm tra, giám sát dành cho đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra Đảng bộ TP năm 2018.

Trung tâm Tin tức