Khách sạn, resort tham gia phổ cập bơi cho trẻ

Nhằm giảm áp lực cho công tác phổ cập bơi của ngành giáo dục, nhiều khách sạn, đơn vị có hồ bơi tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức dạy bơi cho trẻ ngay tại cơ sở của mình.

Trung tâm Tin tức