Khắc phục sự cố công trình thủy điện Đăk Kar, Đăk Sin 1

Các công trình thủy điện Đăk Kar, Đăk Sin 1 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông phải được kiểm tra về công tác quản lý an toàn và vận hành các đập, hồ chứa thủy điện trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 10/9/2019.

Trung tâm Tin tức