Khắc phục khó khăn trong dạy học trực tuyến

Sau hơn một tháng dạy học trực tuyến, ngành Giáo dục hiện đang triển khai các phương án để giải quyết vấn đề thiếu thiết bị học tập cho hàng nghìn học sinh đang gặp khó khăn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức