Khả năng diễn ra vòng đàm phán Mỹ - Triều mới trong tháng này

Sau sự kiện Chủ tịch Kim jong Un tiếp đóng Tổng thống Donald Trump tại khu DMZ, một viễn cảnh về cuộc đàm phán mới rất có khả năng sẽ được diễn ra.

Trung tâm Tin tức