Kết thúc quá trình thử nghiệm cố vấn ảo Watson tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Với nguồn dữ liệu khổng lồ Big Data cộng với trí thông minh nhân tạo AI, hai trợ lý ảo Google và Siri vẫn xếp hàng thứ hai sau cố vấn ảo Watson.

Trung tâm Tin tức