Kết thúc quá trình thử nghiệm cố vấn ảo Watson tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Đến Việt Nam từ năm 2018, IBM Watson đã cùng các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đưa ra những phác đồ điều trị ung thư tối ưu nhất.

Trung tâm tin tức