Kết thúc quá trình kiểm tra kết quả bầu cử Quốc hội Campuchia

Quá trình kiểm tra và xác minh kết quả bầu cử Quốc hội khóa VI của Campuchia đã kết thúc - theo thông báo mới được Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia thông qua.

Trung tâm Tin tức