Kết quả Tổng tuyển cử chính thức tại Anh

Ngày 13/12 theo giờ Việt Nam, Anh đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Ngay sau chiến thắng vang dội, ông Boris Johnson đã đề nghị Nữ hoàng Anh cho phép thành lập Chính phủ mới.

Trung tâm Tin tức