Kết quả sơ bộ vòng bỏ phiếu thứ 2 bầu cử Tổng thống Ba Lan

Đây là vòng bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của Chính phủ đương nhiệm của Ba Lan trong bối cảnh Đảng cầm quyền PiS đang dựa vào đồng minh là ông Duda để được thông qua nhiều dự luật.

Trung tâm Tin tức