Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân ở Macedonia

Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước tại Macedonia ngày 30/9 cho thấy, đại đa số cử tri ủng hộ kế hoạch đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Trung tâm Tin tức