Kết quả so bộ Tổng tuyển cử tại Thụy Điển

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử tại Thụy Điển vừa được công bố sáng sớm nay. Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Stefan Lofven đang dẫn đầu, nhưng với thành tích kém nhất trong một thập kỷ.

Trung tâm Tin tức
A bạn đây rồi - Kỳ 62

A bạn đây rồi - Kỳ 62

Rèn luyện thể thao tại "Công viên bạt nhún"
Yêu là chọn - Tập 16

Yêu là chọn - Tập 16

Hạnh phúc của người này là nỗi buồn của người khác