Kết quả so bộ Tổng tuyển cử tại Thụy Điển

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử tại Thụy Điển vừa được công bố sáng sớm nay. Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Stefan Lofven đang dẫn đầu, nhưng với thành tích kém nhất trong một thập kỷ.

Trung tâm Tin tức