Kết quả nổi bật trong Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12", đã kết thúc tốt đẹp sau 5 ngày làm việc.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm