Kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35

Tối 4/11, Thủ tướng Thái Lan đã chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao có liên quan, nhìn chung là những thông tin tích cực.

Trung tâm Tin tức