Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 33/2021

Kết quả chặng 22: TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) - TP.HCM

Kết quả chặng 22 từ Tp. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi TP.HCM của Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 33-2021, Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng, HTV – Tôn Đông Á.