Kết nối phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực của TP.HCM

Sáng 7/11, UBND TP.HCM chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Kết nối phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực của TP.HCM (Nhà nước - Nhà khoa học - Ngân hàng - Doanh nghiệp)” với mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.