Kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ mở rộng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành phố tiếp tục tập trung triệt để giãn cách xã hội, phát huy vai trò nhân dân tự quản tại các khu phố, tổ dân phố, khu dân cư theo tinh thần Chỉ thị 12.

Nguồn: Trung tâm Tin tức