JICA hỗ trợ TP.HCM ứng phó với biến đổi khí hậu

Với sự hợp tác của JICA, TP.HCM sẽ đưa ra những công cụ chính sách mới để cải thiện việc sử dụng năng lượng hiệu quả tại các toàn nhà. Hành động này sẽ giúp TP.HCM hướng tới xây dựng một thành phố carbon thấp và phát triển bền vững.

Sáng nay 28/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường , Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đồng tổ chức hội thảo báo cáo giữa kỳ rà soát lại tiến độ cho hợp phần tại TP.HCM trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) theo quy trình Đo đạc - Báo cáo - Thẩm định (MRV) (SPI-NAMA)”  do JICA tài trợ.

Trong phạm vi dự án, từ đầu năm 2018, JICA đã tiếp tục hợp tác với TP.HCM, là một trong những thành phố trên thế giới đang chịu những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn sau năm 2021, tập trung vào thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh năng lực của thành phố trong công tác kiểm kê khí nhà kính và  xem xét khả năng áp dụng công nghệ các bon thấp trong phân ngành vận tải.

Dự án đã thu thập và phân tích dữ liệu thực tế để xác định xu hướng tiêu thụ năng lượng và từ đó đưa ra các công cụ chính sách hiệu quả, đề xuất các ưu đãi khuyến khích cho các hành động giảm thiểu khí gây hiệu ứng nhà kính của các chủ sở hữu tòa nhà, thông qua việc học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế như nỗ lực của chính quyền thành phố Tokyo. 

Với sự hợp tác của  JICA, TP.HCM sẽ đưa ra những công cụ chính sách trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu mới giai đoạn 2021-2025 để cải thiện việc sử dụng năng lượng hiệu quả tại các toàn nhà. Hành động này sẽ giúp TP.HCM hướng tới xây dựng một thành phố  carbon thấp và phát triển bền vững. Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây trong hợp phần “Đánh giá công nghệ carbon thấp” của dự án đã cung cấp những thông tin nền tàng cho việc  áp dụng các công nghệ phát thải thấp vào thực tế. 

JICA hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh đạo TP.HCM, những bài học và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất sẽ được chia sẻ cho các tỉnh thành khác ở Việt Nam. Hơn nữa, kinh nghiệm của TP. HCM sẽ được Bộ TNMT phản ánh qua các chính sách trong tương lai nhằm trao quyền cho các bên liên quan ngoài cơ quan nhà nước thực hiện Thỏa thuận Paris.

Sỹ Thành