Israel: Vẫn chưa đạt được nhất trí về việc lập chính phủ

Israel hiện đang rơi vào bế tắc chính trị sau khi phải tổ chức bầu cử quốc hội 2 lần chỉ trong vòng 5 tháng, song đến nay vẫn chưa thể thành lập được chính phủ.

Trung tâm Tin tức