Iran tiết lộ về một hệ thống phòng không mới

Ngày 9/6, Iran đã tiết lộ về một hệ thống phòng không mới. Hệ thống này có khả năng nhắm vào các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.

Trung tâm Tin tức