Iran: Nghệ sĩ tạo ra tấm thảm tương tác đầu tiên trên thế giới

Tám nhà thiết kế Iran đã cùng nhau tạo nên tấm thảm đầu tiên trên thế giới có tính tương tác mang tên ''Olympic Atlas'' nhờ công nghệ thực tế ảo tăng cường.

Nguồn: Trung tâm tin tức