Iran để ngỏ khả năng nối lại hoạt động làm giàu Uranium

Iran có thể nối lại hoạt động làm giàu Uranium ở mức 20% nếu các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 không duy trì được thỏa thuận này khi Mỹ rút lui.

Trung tâm Tin tức