Iran công bố kế hoạch làm giàu uranium

Hôm nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran thông báo sẽ tiếp tục thúc đẩy dần tiến trình làm giàu urani và sản xuất nước nặng vượt ngoài cấp độ quy định trong thỏa thuận hạt nhân, cho đến khi các bên quay lại tuân thủ văn kiện này.

Trung tâm Tin tức