INut Platform - Thiết bị điều khiển từ xa qua Internet

Ngày nay, ngành công nghiệp Internet of things (IOT) vẫn chưa tạo ra một con đường dễ dàng cho các nhà phát triển ứng dụng vạn vật kết nối vào việc kinh doanh, sản xuất. Nhưng đó chỉ là quá khứ cho đến khi iNut Platform ra đời.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh