IMP: Kinh tế toàn cầu giảm tốc đồng loạt

Các cuộc cạnh tranh thương mại căng thẳng đang làm suy yếu kinh tế toàn cầu, khiến tăng trưởng kinh tế thế giới có thể rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Trung tâm Tin tức