IMF hoan nghênh đột phá trong thương mại Mỹ - Trung

Gần đây, khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã bắt đầu có những tiến triển mới mang tính đột phá, tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã có động thái hoan nghênh những tiến triển này.

Trung tâm Tin tức