IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu trong năm nay xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2018.

Trung tâm Tin tức