IAEA tiếp tục đẩy nhanh quá trình làm việc với Iran

Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết: cơ quan này đang làm việc với Iran để tìm cách làm rõ một số vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cùng một số vấn đề khác.

Trung tâm Tin tức