Hy Lạp cấp giấy phép cho Exxonmobil và Total tìm kiếm Hidrocacbon ở đảo Crete

Hôm qua, Chính phủ Hy Lạp đã cấp giấy phép cho hai tập đoàn dầu khí đa quốc gia hàng đầu thế giới là ExxonMobil và Total tìm kiếm Hidrocacbon ở vùng biển Đảo Crete. Đây là bước đột phá của quốc gia Nam Âu trong cuộc tìm kiếm dầu khí ở khu vực.

Trung tâm Tin tức