Huyện Nhà Bè: Tuyên truyền đến người dân không xả rác

Qua 10 tháng thực hiện cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra kênh rạch, người dân huyện Nhà Bè đã thực hiện 48 lượt mô hình và 137 tổ tự quản về môi trường, xóa 46/46 điểm đen về rác thải.

Trung tâm Tin tức