Huyện đảo Lý Sơn bảo tồn cua đá

Cua đá ở tỉnh Quảng Ngãi đang suy giảm nghiêm trọng về số lượng do nạn khai thác tràn lan. Trước tình hình đó, UBND huyện đảo Lý Sơn đang tích cực bảo tồn loài cua nhiều giá trị này.

Trung tâm Tin tức