Huyện Củ Chi - TP.HCM phát triển mô hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp

Đến nay huyện Củ Chi - TP.HCM đã thành lập 33 hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trung tâm Tin tức